Search this site or the web

Site search Web search

KIDATO I KIDATO II KIDATO III KIDATO IV MAZOEZI

16.2.2 Utungaji wa kiuamilifu

a) Barua:

i) Kirafiki

ii) Rasmi

iii) Memo

iv) Simu

v) Meme

- Nukulishi

- Mdahilishi

- Ujumbe wa rununu/simu-tamba

vi) Kwa mhariri

b) Hotuba

c) Ratiba k.m. tamasha za michezo ya kuigiza

d) Matangazo

e) Maagizo/maelekezo

f) Tahadhari

i) ilani

ii) onyo

g) Tawasifu

h) Wasifu

i) Kumbukumbu

j) Mahojiano na dayolojia

k) Insha za kitaaluma k.m. makala ya redio na runinga