Search this site or the web

Site search Web search

KIDATO I KIDATO II KIDATO III KIDATO IV MAZOEZI

2.0 SARUFI NA MATUMIZI YA LUGHA

2.2.3 Ngeli za nomino

a)      A-WA

b)      U-I

c)      U-YA

d)      YA-YA

e)      LI-YA

f)         KI-VI

g)      I -ZI

h)      I-I

i)        U-ZI

j)        U-U

k)      KU

l)        PA-KU-MU