Search this site or the web

Site search Web search

KIDATO I KIDATO II KIDATO III KIDATO IV MAZOEZI

2.0 SARUFI NA MATUMIZI YA LUGHA

2.2.6 Mnyambuliko wa vitenzi

a)      Viambishi vya mnyambuliko

b)      Kauli za vitenzi:

i)                    Kutenda

ii)                   Kutendewa

iii)                 Kutendeka

iv)                 Kutendana

v)                  Kutendea

vi)                 Kutendwa

vii)               Kutendesha